28 Temmuz 2012 Cumartesi

Çocuk İstismarı Nedir?


Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek yada bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir."

Bu istismar ve ihmalin açıklanması konusunda bir çok ülke yönetimi kendi yasal tanımlarını yapmıştır. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre; "18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır".

Cinsel istismara maruz kalan kız ve erkek çocukların oranı birbirine çok yakındır. 

Çocuk istismarı türleri :

Fiziksel istismar: Fiziksel istismar, bir yetişkinin çocuğa bilerek isteyerek, sistemli bir biçimde uyguladığı bedene yönelik şiddettir. Bu davranıştan sonra genellikle uygulayan kişi çocuk için tıbbı yardım alır. Bunun için geç başvururlar. Çocuğun eski yaralarının çokluğu da istismarı düşündürür.
Cinsel istismar: Çocukların cinsel yollarla istismar edilmesidir. İntihar girişimi, okuldan kaçma, antisosyal davranış bozuklukları çocukta istismarın sonucu olarak görülebilir. Daha küçük çocuklarda cinsel istismara verilen tepkiler daha karmaşık olabilmekte, aile bireyleri davranışların nedenini anlamakta zorlanabilmektedir. 

Duygusal istismar: Çocuğun psikolojik olarak sözel yolla istismar edilmesidir.Azarlama, hakaret etme, küçümseme, tehdit etme, suçlama, yokmuş gibi davranma, çocukla alay etme duygusal istismarlardan bazılarıdır. İstismar tiplerinden biri tek başına olabileceği gibi birden fazlası da bir çocuğa uygulanabilir. Özellikle duygusal istismar hemen her zaman diğer istismar tipleriyle beraber uygulanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder